Polska Katolicka Szkoła im św Ferdynanda w Chicago

Zakończenie roku szkolnego

W sobotę 23 maja nie ma zajęć lekcyjnych (Memorial Day Weekend). Zakończenie roku szkolnego będzie w sobotę 30 maja  o godz. 9 am w kościele (dla obu zmian). Po Mszy św. uczniowie i rodzice przechodzą do klas po odbiór świadectw. Klasy maturalne przechodzą do kafeterii, klasy ósme do dawnej sali  McManus (przemianowanej na Jason Torba …

Kontynuuj czytanie »

Egzaminy certyfikatowe

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego dla maturzystów odbędą się w sobotę 30 maja (w dniu zakończenia roku szkolnego) o godz. 1pm. Egzamin trwa ok 3 godziny (część pisemna i ustna), przeprowadzany jest przez wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Egzamin jest bezpłatny.

Kredyty za naukę języka polskiego

W ramach umowy z Notre Dame High School, uczniowie naszej Polskiej Szkoły  mogą otrzymać kredyty do High School do którego obecnie uczęszczają. Za każdy rok szkolny,  począwszy od klasy 7,  można otrzymać 0.5 kredytu. Nie mamy możliwości ubiegać się o kredyty za poprzednie lata, jedynie za rok bieżący. Prosimy wypełnic aplikację w biurze szkolnym i …

Kontynuuj czytanie »

Pamiętnik z okazji 20-lecia szkoły

Z okazji Jubileuszu naszej szkoły pragniemy wydać skromną księgę pamiątkową, w której znajdą się indywidualne zdjęcia uczniów uczeszczających obecnie do szkoły, a także nieco najnowszej historii zatrzymanej w kadrze aparatu. Bedą to zdjęcia z ostatnich pieciu lat dzialalności szkoły. Zapraszamy do zakupu pamiętnika, który będzie śladem minionych dni i dorobku szkoły. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie …

Kontynuuj czytanie »

Kurs dokształcający

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce organizują szkolenie dla nauczycieli szkół polonijnych. Spotkania metodyczne będą poświęcone następującym zagadnieniom: CZYM JEST JĘZYK POLSKI I JAK GO UCZYĆ •       podstawy gramatyki funkcjonalnej •       strategie i techniki nauczania sprawności językowych dzieci i młodzieży •       praktyczne …

Kontynuuj czytanie »

Starsze posty «